Zgrušavanje ili koagulacija krvi jeste zaštitni mehanizam organizma protiv krvarenja. Kada dođe do oštećenja krvnog suda, događa se niz reakcija

...

Akutni moždani udar spada u grupu najčešćih kardiovaskularnih bolesti. Iako se o uzrocima nastanka ove bolesti puno zna, čini se da su mere

...

Bolest karotidnih arterija zauzima dominantno mesto u modernoj vaskularnoj hirurgiji. Posledice neprepoznate i nelečene bolesti karotidnih

...

Infektivni endokarditis je endovaskularna infekcija kardiovaskularnih struktura – obično zalistaka srca, ali i velikih krvnih sudova u grudnom

...

Bez mašine za vantelesni krvotok, moderna kardiohirurgija ne bi postojala. Pogledajte koje su osnove ove vrlo napredne tehnologije koja je svoju

...

Moždani udar koji je u vezi sa postojanjem otvora između pretkomora srca ima vrlo visoku incidencu. U novije vreme, zaživele su tehnike

...