SynCardia trening

U periodu od 5-6 mart 2020. godine, u posebnim trening centrima i bolnici La Pitié-Salpêtrière u Parizu, održan je trening i hands-on edukacija pod pokrovitljstvom SynCardia-e za implantaciju veštačkog srca (total arteficial heart – TAH). Nakon detaljne teorijske pripreme koju su vodili SynCardia eksperti (Eric Lambert i Sylvain Thuaudet) uz instrukcije kako sistem funkcioniše, koje su indikacije za implantaciju TAH sistema, kao i način postoperativnog vođenja pacijenata, pristupili smo i samoj proceduri implantacije uređaja na životinjskom modelu uz vođstvo doktora Guillaume Lebreton-a.

SynCardia uređaj blisko oponaša ono što bi ljudsko srce trebalo da radi, a to je obezbeđivanje pulsabilnog protoka krvi u sve delove tela. Budući da odmah vraća cirkulacijsku podršku u plućnom sistemu i doprema krv obogaćenu kiseonikom čitavom organizmu, pruža pacijentu vreme da se njegov organizam u dovoljnoj meri oporavi kako bi se izgledi za uspešnu transplantaciju srca povećali.

SynCardia TAH and Human Heart

Sa praktičnog stanovištva, brojna su pitanja i problemi koji moraju biti rešeni tokom dizajniranja i proizvodnje ovako kompleksnih uređaja. Prvo i osnovno pitanje je pitanje tehnologije. Dizajniranje uređaja koji može da omogući pumpnu aktivnost tokom 65 miliona ciklusa godišnje tokom mnogo godina bez greške nije lak zadatak. Zatim morate da potkrepite učinkovitost i sigurnost uređaja snažnim kliničkim dokazima koji pokazuju i sigurnost i efikasnost. I, konačno, morate obezbediti logističku mrežu i podršku lekarima prilikom implantacije ovakvog sistema.

Možda ćete se iznenaditi koliko odličnih kardiologa, posebno onih iz referentnih regionalnih bolnica, čak i ne znaju da je TAH održiva opcija lečenja za njihovih pacijenata sa uznapredovalom srčanom insuficijencijom. I danas postoje centri koji ovaj uređaj nemaju kao opciju za svoje pacijente. Iako uređaj nije namenjen svim bolesnicima sa uznapredovalom srčanom insuficijencijom, za one koji mogu imati koristi, implantacijuTAH sistema bi trebalo uzeti u obzir.

Velicki

Velicki SynCardia Animal lab

20200306 091831

Sajt pomogli

Ne propustite nove teme na sajtu

Molimo omogućite javascript-u da prihvati ovu formu