SILICOFCM projekat

SILICOFCM projekat (In Silico trials for drug tracing the effects of sarcomeric protein mutations leading to familial cardiomyopathy) jeste međunarodni Horizont 2020 projekat finansiran od strane Evropske Unije (broj 777204) koji za cilj ima razvoj računarske platforme za izvođenje in sillico kliničkih istraživanja u domenu kardiomiopatija koji će se bazirati na značajnom broju specifičnih karakteristika pacijenata (genetske, farmakološke, kliničke karakteristike i imidžingu).

Napredak koji se očekuje implementacijom i integracijom ovako široke liste parametara ogleda se u dodatnoj optimizaciji i testiranju različitih strategija za lečenje ove bolesti i posledičnom poboljšanju ishoda lečenja, izbegavanju neželjenih efekata lečenja i interakcije između lekova, prevenciji nastanka iznenadne srčane smrti, skraćenju vremena od započinjanja lečenja do očekivanog ishoda.

SILICOFCM projekat je multimodularno i inovativno rešenje za in silico istraživanje, dizajniranje i funkcionalnu optimizaciju ukupne srčane aktivnosti i praćenje rezultata farmakološkog lečenja čiji je cilj smanjenje potrebe za animalnim studijama i smanjenjem neophodnog broja ljudi koji su uključeni u studije ispitivanja novih lekova. SILICOFCM platforma je bazirana na integrisanim multidisciplinarnim i multiskalarnim metodama za analizu pacijent-specifičnih podataka, kao i razvoj paciijent-specifičnih modela za monitoring i procenu stanja bolesnika i to kako aktuelnog tako i praćenja progresije bolesti.

SILICOFCM konzorcijum je sačinjen od većeg broja partnera, kako tehničkih tako i kliničkih. Prof. dr Lazar Velicki je glavni istraživač u jednom od pet kliničkih partnera i aktivno učestvuje u implementaciji ovog projekta u našoj zemlji.
Više informacija kao i promotivni film možete naći na sledećem linku: www.silicofcm.eu

 

Sajt pomogli

Ne propustite nove teme na sajtu

Molimo omogućite javascript-u da prihvati ovu formu