ESC digital Summit 2019

Kongres posvećen digitalnom zdravstvu, prvi kongres ovog tipa koji je organizivan od strane Evropskog kardiološkog udruženja.

Dr Velicki je na ESC Digital Summit 2019 održao prezentaciju pod nazivom In sillico trials for drug tracing the effects of sarcomeric protein mutations leading to familial cardiomyopathy (SilicoFCM). Predstavljen je koncept digitalne platforme pod nazivom SilicoFCM koja za cilj ima omogućavanje i testiranje terapije kao i razvoj nove terapije kod bolesnika sa hipertrofičnom kardiomiopatijom. Ideja je predstavljena kolegama iz čitavpg sveta koji su upoznati sa mogućnostima i pravcima daljeg razvoja ove platforme. 

esc digital summit 2019 3

esc digital summit 2019 5

Sajt pomogli

Ne propustite nove teme na sajtu

Molimo omogućite javascript-u da prihvati ovu formu