Projekti

U periodu od 5-6 mart 2020. godine, u posebnim trening centrima i bolnici La Pitié-Salpêtrière u Parizu, održan je trening i hands-on edukacija pod pokrovitljstvom SynCardia-e za implantaciju veštačkog srca (total arteficial heart – TAH). Nakon detaljne teorijske pripreme koju su vodili SynCardia eksperti (Eric Lambert i Sylvain Thuaudet) uz instrukcije kako sistem funkcioniše, koje su indikacije za implantaciju TAH sistema, kao i način postoperativnog vođenja pacijenata, pristupili smo i samoj proceduri implantacije uređaja na životinjskom modelu uz vođstvo doktora Guillaume Lebreton-a.

SILICOFCM projekat (In Silico trials for drug tracing the effects of sarcomeric protein mutations leading to familial cardiomyopathy) jeste međunarodni Horizont 2020 projekat finansiran od strane Evropske Unije (broj 777204) koji za cilj ima razvoj računarske platforme za izvođenje in sillico kliničkih istraživanja u domenu kardiomiopatija koji će se bazirati na značajnom broju specifičnih karakteristika pacijenata (genetske, farmakološke, kliničke karakteristike i imidžingu).

Sajt pomogli

Ne propustite nove teme na sajtu

Molimo omogućite javascript-u da prihvati ovu formu