Savremen način života doprineo je značajnoj izloženosti brojnim faktorima rizika, za koje je dokazano da imaju uticaj na funkcionisanje svih

...

Slobodni radikali su štetne supstance, jedinjenja kiseonika koja sadrže neparan broj eklektrona, koji ih čine vrlo reaktivnim. Njih proizvode

...

Krv je neophodna za život. Krv cirkuliše našim telom i isporučuje svim ćelijama našeg organizma materije poput kiseonika i hranljivih sastojaka.

...

Kardijalna bolest povezana sa zračenjem (KBPZ) - koja obično nastaje godinama ili decenijama nakon što je pacijent oboleo od karcinoma bio

...

Od kako su vakcine za prevenciju COVID-19 postale dostupne, veliki broj kardiovaskularnih bolesnika se javlja sa pitanjem da li je vakcina

...

Vrlo često pitanje koje pacijenti upućuju lekaru i hirurgu koji ih je operisao jeste da li je sigurno da se podvrgnu magnetnoj rezonanci ukoliko

...

Razgovaramo sa dr Markom Banovićem, kardiologom iz Kliničkog centra Srbije, o aktuelnoj kliničkoj studiji AVATAR koja za cilj

...

Razgovaramo sa našim vodećim ekspertom, prof. dr Milkom Popović, o značaju kuhinjske soli na nastanak i razvoj kardiovaskularnih

...

Krvni pritisak se meri posebnim aparatima za merenje krvnog pritiska sa ciljem utvrđivanja da li bolesnik ima, najčešće, povišen krvni pritisak

...

Da li trudnoća može da provocira nastanak kardiovaskualrnih bolesti, koje su kardiovaskularne bolesti najčešće tokom trudnoće, šta je moguće

...

Šta je miokarditis (upala srčanog mišića) i koji su razlozi i mehanizmi nastanka i razvoja ozbiljnih komplikacija, objašnjava prof. dr

...

Brojni su testovi koji se koriste u svakodnevnoj kardiološkoj praksi kako bi se potvrdilo prisustvo određene bolesti srca i krvnih sudova. 

...

Višak kalijuma u ​​krvi (hiperkalemija) može imati ozbiljne neželjene efekte i ovo stanje zahteva neodložno lečenje. Neželjeni efekti uključuju

...

Remodelovanje srca je termin koji se odnosi na promenu veličine i oblika srca koja se javlja kao odgovor na postojanje srčane bolesti ili

...

Kako se ponašati ukoliko imate neku od kardiovaskularnih bolesti. Ne znate šta vam je dozvoljeno da radite nakon operacije na srcu. Pogledajte

...

SILICOFCM projekat (In Silico trials for drug tracing the effects of sarcomeric protein mutations leading to familial cardiomyopathy) jeste

...

Dr Milenko Čanković, interventni kardiolog, objašnjava šta je koronarografija, koji su preduslovi za uspešno snimanje krvnih

...

VAD (Ventricular assist device) jeste vrsta mehaničke cirkulatorne potpore namenjen pacijentima sa uznapredovalom srčanom slabosti. LVAD je oblik

...

Stentiranje je bolje i sigurnije od bajpas hirurgije je konstatacija sa kojom se vrlo često susrećemo. Da li je to istina i da li postoje

...

Ime je dobio po zamci hobotnice - i to nije sve što je neobično u ovom reverzibilnom stanju srca. Javlja se gotovo isključivo kod žena. Najčešće

...