U periodu od 11. do 14. decembra 2019. godine održan je 14. Evropski samit o mehaničkoj cirkulatornoj potpori u Beču, Austrija (14th European

...

Tema koja je vrlo aktuelna i koja je u ehokardiografskim krugovima razvila svoj puni potencijal jeste dijastolna funkcija odnosno disfunkcija

...

Iznenadna smrt kod mladih se retko dešava, ali osobe koje su pod povećanim rizikom mogu preduzeti određene mere predostrožnosti. Saznajte više o

...

Funkcija srca je da neprekidno pumpa krv bogatu kiseonikom po čitavom telu, dok bubreg filtrira krv, izvlačeći otpadne materije u obliku urina,

...

Da li trudnoća može da provocira nastanak kardiovaskualrnih bolesti, koje su kardiovaskularne bolesti najčešće tokom trudnoće, šta je moguće

...

U slučaju da se lečite u tercijarnom medicinskom centru, velika je verovatnoća da će vam u nekom momentu biti ponuđeno da učestvujete u kliničkom

...

Šta je miokarditis (upala srčanog mišića) i koji su razlozi i mehanizmi nastanka i razvoja ozbiljnih komplikacija, objašnjava prof. dr

...

Moderna medicina se u velikoj meri zasniva na upotrebi biomarkera prilikom dijagnostike određenih stanja i bolesti, ali i njihovom praćenju i

...

Vrlo značajana dijagnostička metoda, posebno u slučajevima u kojima postoji sumnja na ishemiju miokarda koju je teško dokazati na drugi način,

...

Srčana slabost je vrlo ozbiljna kardiovaskularna bolesti i to kako u odnosu na broj bolesnika koji boluje od srčane slabosti, tako i po

...

„Bio je to srčani udar“, „umro je od srčanog zastoja“, „bio je to slučaj srčane insuficijencije“. Ljudi vrlo često koriste ove termine

...

Atrijalna fibrilacija je najčešći tip nepravilnog i iregularnog rada srca (aritmija). Povezana je starijom životnom dobi, a može dovesti do

...

ECMO (ektrakorporalna membranska oksigenacija) jeste oblik mehaničke cirkulatorne podrške namenjenje kritično obolelim bolesnicima.  Tokom

...

Pojam kardiomiopatija se odnosi na različite bolesti srčanog mišića. Ove bolesti imaju mnogo uzroka, znakova i simptoma. Isto tako, mogućnosti

...

VAD (Ventricular assist device) jeste vrsta mehaničke cirkulatorne potpore namenjen pacijentima sa uznapredovalom srčanom slabosti. LVAD je oblik

...

Tamponada srca predstavlja nakupljanje tečnosti oko srčanog mišića koja vrši prekomerni pritisak na različite srčane strukture.

U periodu od 5-6 mart 2020. godine, u posebnim trening centrima i bolnici...

Transplantacija srca predstavlja sam vrh medicine u svakom smislu, organizacionom, logističkom, tehničkom, medicinskom i svakom drugom.

...

Pejsmejker je mali uređaj koji se postavlja ispod kože na grudnom košu kako bi vam pomogao da imate pravilan i kontrolisan rad srca. Koristi se

...