Pojam endovaskularna hirurgija odnosi se na lečenje bolesti krvnih sudova „iznutra“, kroz same krvne sudove. Na mestu koje je udaljeno od

...

Prof. dr Miomir Jović,upravnik Klinike za anesteziju i intenzivno lečenje Instituta za kardiovaskularne bolesti

...