Srce i mozak su blisko povezani u svojoj funkciji, a mi tek počinjemo da shvatamo značaj i razmere interakcije ova dva organa. Svakim danom se

...

Koji su aktuelni projekti koji se odnose na domen kardiovaskularne medicine i kakvu korist mogu doneti u smislu dijagnostike i lečenja ovih

...

Dok zemlje širom sveta primenjuju socijalno distanciranje i samoizolaciju u borbi protiv pandemije ...

Mašinsko učenje (machine learning- ML), kao deo metoda veštačke inteligencije (artificial intelligence - AI), značajno je

...