U periodu od 11. do 14. decembra 2019. godine održan je 14. Evropski samit o mehaničkoj cirkulatornoj potpori u Beču, Austrija (14th European

...

Akutni moždani udar spada u grupu najčešćih kardiovaskularnih bolesti. Iako se o uzrocima nastanka ove bolesti puno zna, čini se da su mere

...

Muškarci stariji od 65 godina su u posebnom riziku za nastanak aneurizme trbušne aorte. Da li ste znali da pucanje aneurizme trbušne aorte nosi

...

Anomalija koronarne arterije može se odnositi na poreklo (gde arterija „izvire“ u srcu) ili poziciju koronarne arterije. Međutim, termin se može

...

Savremen način života doprineo je značajnoj izloženosti brojnim faktorima rizika, za koje je dokazano da imaju uticaj na funkcionisanje svih

...

Biksupidni aortni zalistak je jedna od najčešćih urođenih srčanih mana a definiše se postojanjem dva umesto tri listića na aortnom zalisku. Ova

...

Savremeni razvoj nauke nameće koncept uključivanja interdisciplinarnosti u istraživanjama. Mali je broj zasebnih egzaktnih disciplina i sve više

...

Bolest karotidnih arterija zauzima dominantno mesto u modernoj vaskularnoj hirurgiji. Posledice neprepoznate i nelečene bolesti karotidnih

...

Trikuspidni zalistak je jedan od četiri zaliska u srcu. Spada u kategoriju zaboravljenih ili manje bitnih zalistaka iako to nema medicinsko

...

Kardijalna bolest povezana sa zračenjem (KBPZ) - koja obično nastaje godinama ili decenijama nakon što je pacijent oboleo od karcinoma bio

...

U slučaju da ste imali srčani udar (infarkt) ili moždani udar (šlog), van svake sumnje, uzimanje aspirina je povezano sa značajnom koristi po

...

Ako imate bolesti srca ili imate povišen krvni pritisak i, pritom, koristite lekove za regulisanje pritiska, generalno nije preporučljivo da sebe

...

Jedno zanimljivo i vrlo značajno pitanje postavljaju pacijenti kada se otpuštaju na kućno lečenje ili prilikom prve kontrole nakon operacije na

...

Mnogi ljudi u našoj zajednici su zabrinuti i zbunjeni zbog potencijalnog uticaja koronavirusa i bolesti koju izaziva – poznatu kao COVID-19, na

...

Disekcija aorte je životnougrožavajuća bolest koja zahvata aortu - najveći arterijski krvni sud u organizumu, a koja dovodi do

...

Dragana Gaga Đermanović je veliko ime u oblasti digitalnog marketinga i digitalnih tehnologija i to ne samo u regionalnim

...

Razgovaramo sa dr Markom Banovićem, kardiologom iz Kliničkog centra Srbije, o aktuelnoj kliničkoj studiji AVATAR koja za cilj

...

Elektrofiziološkim ispitivanjem (Electrophysiology study -EPS) se testira električna aktivnost srca kako bi se otkrilo odakle dolazi i

...

Ako se kod članova vaše porodice javljaju srčani problemi i bolesti srca, sigurno se pitate da li su ove bolesti nasledne. Naučnici sada pouzdano

...

Pojam endovaskularna hirurgija odnosi se na lečenje bolesti krvnih sudova „iznutra“, kroz same krvne sudove. Na mestu koje je udaljeno od

...