Savremen način života doprineo je značajnoj izloženosti brojnim faktorima rizika, za koje je dokazano da imaju uticaj na funkcionisanje svih

...

Pravilna i zdrava ishrana postala je jedan od najvažnijih problema savremenog čoveka. Hrana izgrađuje, održava i osnažuje naše

...

U moru preporuka o pravilnoj ishrani i zdravim izborima, ponekad ostane nejasno koji obrazac ishrane prihvatiti, koliko namirnica biljnog porekla

...

Primarni zadatak nauke, nutritivne imunologije, jeste da uspostavi uzročno-posledičnu vezu između pojedinih komponenata u

...

Razgovaramo sa našim vodećim ekspertom, prof. dr Milkom Popović, o značaju kuhinjske soli na nastanak i razvoj kardiovaskularnih

...

Lumen arterija se sužava tokom života i to je fiziološki proces koji odlikuje starenje organizma. Proces se obično ubrzava nakon 30. godine

...

„Superhrana“ je, možemo reći, kolokvijalan naziv za grupu namirnica, prvenstveno biljnog porekla koja je nutritivno gusta i samim tim dobra za

...

Sigurno ste već čuli da su dijetna vlakna značajna u postizanju i očuvanju dobrog zdravlja. Zbog čega je tako? Dijetna vlakna prisutna u voću,

...

Nepravilna ishrana predstavlja jedan od glavnih faktora rizika za nastanak različitih hroničnih bolesti, posebno kardiovaskularnih. Unos hrane

...

Alkoholna pića se proizvode i konzumiraju hiljadama godina unazad. Dobro su poznate brojne uloge alkohola, poput medicinskih (lekovitih,

...

Vrlo je važno da imate informacije o tome kako će izgledati tok vašeg lečenja nakon što se završi operacija. Brojne su studije pokazale da

...

Rezultati brojnih istraživanja na životinjskim modelima sugerišu da smanjen unos hrane tokom života (kalorijsko ograničenje) ima značajan uticaj

...

Razgovor sa vodećim ekspertima o različitim temama iz domena kardiovaskularne medicine

Kofein ima dugu tradiciju konzumiranja među ljudima, prirodni je alkaloid koji se nalazi u brojnim biljnim vrstama poput zrna kafe, listovima

...

U poslednje vreme se sve češće pominje značaj Omega 3 masnih kiselina u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Šta su Omega 3 masne kiseline i na

...