Anomalija koronarne arterije može se odnositi na poreklo (gde arterija „izvire“ u srcu) ili poziciju koronarne arterije. Međutim, termin se može

...

Hirurška revaskularizacija miokarda – bajpas hirurgija ili CABG (coronary artery bypass grafting)  je vrsta

...

Bajpas operacija sasvim sigurno jeste jedna od najčešće izvođenih velikih hirurških zahvata u svetu i najčešća procedura koju obavljaju

...

Svetski dan srca obeležava se 29. septembra svake godine.

...

Ishemija je pojam koja ukazuje na postojanje disbalansa između količine krvi bogate kisionikom koja pristiže u određeni organ i potreba tog

...

Vrlo značajana dijagnostička metoda, posebno u slučajevima u kojima postoji sumnja na ishemiju miokarda koju je teško dokazati na drugi način,

...

„Bio je to srčani udar“, „umro je od srčanog zastoja“, „bio je to slučaj srčane insuficijencije“. Ljudi vrlo često koriste ove termine

...

Koronarne arterije su krvni sudovi koji dopremaju krv bogatu kiseonikom u srčani mišić. ...

Srce je organ koji u najvećoj meri sačinjen od mišića ili miokarda. Srčanom mišiću, kao i svakom drugom organu ili tkivu u našem organizmu,

...

Koronarna bolest predstavlja vodeći uzrok smrti u svetu i isto tako osnovnu determinantu morbiditeta, angažovanja zdravstvenih resursa i gubitka

...