Savremen način života doprineo je značajnoj izloženosti brojnim faktorima rizika, za koje je dokazano da imaju uticaj na funkcionisanje svih

...

Alkoholna pića se proizvode i konzumiraju hiljadama godina unazad. Dobro su poznate brojne uloge alkohola, poput medicinskih (lekovitih,

...

Svima je poznato da zdravo srce jeste osnovni činilac celokupnog zdravlja. Srce igra važnu ulogu u obavljanju telesnih funkcija i sveukupnom

...